พวงหรีดดอกไม้สด aorest ขอเสนอเรื่อง วัดธาตุทอง

วันนี้ aorest ร้านขายพวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีด หรีด ดอกไม้หน้าศพ   ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดธาตุทองคำ วัดหลวง เป็นวัดหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนหนทางสุขุมวิท ตำบลพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา วัดนั้นจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๑ แล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตอนวันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๓(เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร) ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถ ตอนวันที่ ๒-๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีเนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตาราง (เลขที่ ๑๔๙ โฉนดที่ ๔๐๓๗) วัดธาตุทองคำฯ ตามที่เป็นจริงแล้วมีประวัติความเป็นมาช้านาน ย้อนกลับไปถึงยุคสมัยสุโขทัยเป็นราชเมือง ก่อนจะมาตั้งอยู่บนนถนนหนทางสุขุมวิทในขณะนี้

 

พวงหรีด
หรีด

ประวัติ

วัดธาตุทองคำ วัดหลวง ในอดีต อารามที่นี้เดิมมี ๒ วัด คือวัดหน้าพระบรมธาตุ แล้วก็วัดทองคำล่าง วัดหน้าพระบรมธาตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง จังหวัดนครหลวง เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยา (กรุงศรีอยุธยา) หน้าวัดมีพระพุทธเจดีย์ใหญ่ใส่พระบรมสารีริกธาตุ แต่งตั้งโดย พระผู้เป็นเจ้าสายน้ำผึ้งหรือพระผู้เป็นเจ้าดวงกฤษณราช กษัตริย์ที่อโยธยา (ปรากฏในเหตุการณ์ในอดีตภาคเหนือ-อยุธยามรดกโลก) ส่วนวัดทองคำล่างนี้เล่ากันมาว่า สถานที่ที่ตรงนั้นเป็นสวนผลไม้ของ ปู่ ย่า ตา ยาย ของนายทองคำ โดยได้รับมรดกจากวงศ์สกุล นัยว่า กึ่งกลางสวนนั้นมีต้นโพธิ์ใหญ่มโหฬารมากมาย นายทองคำก็เลยกังวลเพราะว่าเห็นว่าต้นโพธิ์ฯลฯไม้ในวัด ไม่สมควรจะให้อยู่ในบ้าน จะล้มทิ้งเสียก็กลัวว่า จะเป็นอันตรายแก่ตนแล้วก็ครอบครัว ก็เลยบริจาคที่ส่วนนั้นสร้างเป็นวัดเล็กๆขึ้น เพียงพอเป็นที่อยู่ของพระพอเหมาะพอควร วัดนั้นยังไม่เป็นผลสำเร็จบริบูรณ์ดี แต่ว่าก็ยังมีสมภารชาวมอญรูปหนึ่งชื่อว่า “กะทอ” กะทอเป็นภาษามอญ กะ แสดงว่า ปลาตะเพียน ทอ แสดงว่า ทองคำ กะทอ ก็เลยแสดงว่า ปลาตะเพียนทองคำ ส่วนชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่า สมภารทองคำ สมภารกับนายทองคำเจ้าของวัดต่างร่วมกันทำนุบำรุงวัดจัดสร้างอุโบสถเสนาราม

Leave a Reply

Your email address will not be published.